Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Μια μέλισσα στη λεβάντα!

Δύο βασίλισσες σε δυο συνεργαζόμενες κυψέλες

Κυψέλη με δυο βασίλισσες και δυο ξεχωριστές εισόδους.Προσαρμοσμένη αναζήτηση